HỘI NGHỊ PHHS LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THƯỢNG

Nhà trường, xã hội và gia đình là các yếu tố có những tác động đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Trong đó, yếu tố gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình xã hội hóa ban đầu của cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc của đứa trẻ. Do vậy, trong công tác giáo dục luôn đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, nhân tố quyết định sự thành công của mỗi cơ sở giáo dục. 

Xác định được tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa PHHS với nhà trường, trường Tiểu học Cao Thượng rất coi trọng các cuộc họp PHHS, coi đây là điều kiện tiên quyết tạo lên thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ mỗi năm học. Do đó, sự chuẩn bị cho các cuộc họp PHHS được coi trọng thể hiện văn hóa ứng xử, sự tôn trọng, trân trọng PHHS của tập thể sư phạm trường Tiểu học Cao Thượng.

Công tác chuẩn bị chu đáo

Theo đúng quy trình, ngày 20/9/2021, trường Tiểu học Cao Thượng tổ chức Hội nghị Ban đại diện Hội CMHS thống nhất các nội dung rồi triển khai họp đến các lớp. Các cuộc họp PHHS năm học 2021-2022 diễn ra trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên các cuộc họp cũng đặc biệt thể hiện cao công tác phòng, chống dịch. Để tránh tập trung đông người, trường Tiểu học Cao Thượng tổ chức họp PHHS đầu năm theo hai hình thức: Trực tiếp và trực tuyến, các lớp họp trực tiếp cũng được tổ chức trong hai buổi vào ngày 26/9/2021 để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

 

PHHS đến tham dự cuộc họp đều được hướng dẫn quét mã QR

Hai hình thức họp trực tiếp và trực tuyến đều được phụ huynh tích cực tham gia.

Dù tổ chức với hình thức nào, Hội nghị PHHS ở mỗi lớp đều thể hiện tinh thần dân chủ cao, các bậc PHHS được thảo luận, trao đổi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học của trường, của lớp; thảo luận, cho ý kiến dự thảo các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2021- 2022 trên tinh thần công khai, tự nguyện và ý thức xây dựng cao.

 

 

Truc tuyen 5(1).jpg

Thống nhất các nội dung

Hội nghị PHHS lần thứ nhất năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Cao Thượng đã thành công tốt đẹp. Kết quả của hội nghị thể hiện sự đồng thuận giữa gia đình và nhà trường trong công tác phối hợp, thể hiện sự tin tưởng của PHHS đối với nhà trường, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. 

Bài viết liên quan