LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN THỜI COVID

LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN THỜI COVID

Thực hiện các Chỉ thị, Công văn của các cấp, các ngành về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, trường tiểu học  Cao Thượng đã chủ động tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh học sinh nhà trường cùng nghiêm túc thực hiện theo đúng các nội dung trong các công văn hướng dẫn. Để thực hiện việc cách ly hiệu quả,  trường Tiểu học Cao Thượng đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến để tập huấn, giao ban các nội dung cần thực hiện trong thời gian nghỉ  phòng, chống dịch Covid-19  với sự tham gia của 100% CBGV NV nhà trường. 
Nội dung các cuộc họp:
- Tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Các đ/c CBGV thảo luận, chia sẻ về hoạt động dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom Meetings, toliha, Online Math
- Rà soát lại danh sách HS nhóm 1,2,3 theo công văn của cấp trên.

- Tham gia tập huấn CTGDPT 2018 do Sở GD tổ chức.

- Tổ chức tập huấn CTGDPT 2018 tới 100% CB, GV, NV.
Các đ/c CBGV nhà trường đều hào hứng, phấn khởi và có ý thức tập trung cao khi tham gia cuộc họp.


Dưới đây là một số hình ảnh các cuộc họp:

Bài viết liên quan