Giờ làm việc mùa Đông tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Yên

   Ngày 03 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên đã có Thông báo số 106/TB-UBND về giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Tân Yên.

 

   Căn cứ Thông báo này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Yên thông báo giờ làm việc mùa Đông tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022 như sau:
  Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.
  Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên biết, tổ chức thực hiện và liên hệ công tác.
                                                                                                                          Admin
Bài viết liên quan