TIẾT SINH HOẠT DƯỚI CỜ CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TRẺ EM

Câu nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” bao hàm đầy đủ ý nghĩa về trẻ em. Đấy là tương lai của nhân loại, của thế giới, của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Vì vậy nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của toàn xã hội. Nhiều thập kỷ qua, việc chăm sóc trẻ em ở hầu hết các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã được quan tâm ở các mức độ khác nhau, song do các yếu tố chủ quan và khách quan như thiên tai, mất mùa, hoặc do trình độ dân trí thấp, cho nên nhiều năm qua trẻ em vẫn còn phải gánh chịu những nỗi đau, những thiệt thòi, trẻ em vẫn bị mua bán, xâm hại hoặc tự lao động nuôi bản thân quá sớm mà không được học hành...

Chính vì vậy, để thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; Sáng thứ hai ngày 06/12/2021 Liên đội trường Tiểu học Cao Thượng tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề tuyên truyền về luật trẻ em bằng hình thức trực tuyến tại các lớp học.

Qua chuyên đề này nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của luật trẻ em năm 2016 và các văn bản về công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ phụ trách, đội viên, thiếu niên và nhi đồng; góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 

Người viết bài: Nguyễn Thị Huyền Trang - GV trường Tiểu học Cao Thượng

Bài viết liên quan